Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΠΕΕΚΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
COMENIUS
ΘΕΜΑ: «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- Αποτελεσματική Διοίκηση - Αποτελεσματική Επικοινωνία:
Ένας κοινός στόχος»
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΕΕΚΠΕ τ.παρ. Ν. Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης / Comenius – Συμπράξεις Comenius Regio, στο οποίο συμμετέχει, πραγματοποιεί  στις 20/7/2012 (18.00-21.00) στην αίθουσα του ΣΕΑΝ Μαγνησίας , σεμινάριο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- Αποτελεσματική Διοίκηση – Αποτελεσματική Επικοινωνία: Ένας κοινός στόχος», απευθυνόμενη στα μέλη της , σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & στο ευρύτερο κοινό.
Στο Συνέδριο  εισηγητές είναι οι :
 Αθανασούλης Ιωάννης Γραμματέας του τ.παρ .ΠΕΕΚΠΕ και Δ/ντής του 9ουΔ.Σ. Βόλου με παρουσίαση της ΠΕΕΚΠΕ των στόχων , της ιστορίας της , της δομής και του διεκδικητικού της πλαισίου.
Καραγιάννης Αθανάσιος Πρόεδρος του τ.παρ. ΠΕΕΚΠΕ και Προϊστάμενος του 33ου Δ.Σ. Βόλου με παρουσίαση της γένεσης & εξέλιξης της Π.Ε. σε Διεθνές – Ευρωπαϊκό – Ελληνικό & τοπικό επίπεδο .
           Σταυρόπουλος Βασίλειος Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Υποψήφιος Διδάκτορας Οργάνωσης & Διοίκησης της Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
        &   Μπαγινέτας Κων/νος Γεωπόνος, Διδάκτορας Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ με παρουσίαση : Αντιλήψεις διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. αναφορικά με την έννοια και την εφαρμογή των αρχών της αειφορικής διεύθυνσης/ηγεσίας στην εκπαίδευση.
           Καραγεώργου Ελένη Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.  1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φθιώτιδας
Med ΕΑΠ, Επιμορφώτρια Ενηλίκων & Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών   με παρουσίαση : Σύλλογος Διδασκόντων  Σχολικής Μονάδας:  Δημιουργία  "Ομάδας"  για Αποτελεσματική Επικοινωνία  & Διοίκηση.
        

   Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί επίσης αναλυτικά από τον κ. Κωνσταντίνο Καραδήμα, Αντιπρόεδρο της Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε. Μαγνησίας , το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Περιφερειακές Συμπράξεις - Comenius Regio, : «Αποτελεσματική Διοίκηση – Αποτελεσματική Επικοινωνία : Ένας κοινός στόχος»,  (αναλυτική περιγραφή για το τι είναι περιφερειακές συμπράξεις, τους σκοπούς και στόχους της σύμπραξης, τις δράσεις – δραστηριότητες, τις επισκέψεις  εργασίας, που έγιναν κατά την διάρκεια της σύμπραξης καθώς και τα εκπαιδευτικά προϊόντα που παρήγαγαν όλο αυτό το διάστημα, π.χ. ανάρτηση ιστοσελίδας, παραγωγή ενημερωτικών εντύπων, ετοιμασία εργαλείου καταγραφής του χρόνου επικοινωνίας ανάμεσα στους εταίρους κάθε περιφέρειας, πρωτόκολλο παρακολούθησης αρμοδιοτήτων- δραστηριοτήτων σε εβδομαδιαία βάση από τους διευθυντές σχολικών μονάδων).
   Επίσης θα αναφερθούν και τα συμπεράσματα από τις καλές πρακτικές που καταγράφτηκαν όλο αυτό το διάστημα π.χ. διάχυση –αξιοποίηση καλών πρακτικών διοίκησης και επικοινωνία που εφαρμόζονται στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στον ευρωπαϊκό χώρο (αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αξιοποίηση του διαδικτύου, κλπ), δημιουργία βάσης δεδομένων καλών πρακτικών διοίκησης και επικοινωνίας, ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας σε αρκετά θέματα, υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας μεταξύ συνεργαζόμενων φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία (μηνύματα SMS, ιστοσελίδες / ιστολόγια, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά δίκτυα ).
   Η καλή συνεργασία σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών αρχών με άλλους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς (συνδέσμους γονέων, ενώσεις εκπαιδευτικών κ.λ.π.), έχει θετικά αποτελέσματα (καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξοικονόμηση χρόνου, αποφυγή συγκρούσεων, δημιουργία κοινού οράματος, εξασφάλιση πόρων κ.λ.π.)
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το σεμινάριο θα  χαιρετήσει το Προεδρείο της κεντρικής ΠΕΕΚΠΕ , το οποίο θα κάνει και σχετικές ενημερώσεις ,  ο πρόεδρος του ΣΕΑΝ Μαγνησίας κ. Παυλής Μανώλης και εκπρόσωποι Φορέων που προσκλήθηκαν και θα παρευρεθούν.

Το τοπικό παράρτημα Μαγνησίας της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και ειδικότερα τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας, κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου ,  το 2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μηλεών -Καλών Νερών και τη Διευθύντριά του, κα Παρασκευή Παντσίδου,  τον κο Ιωάννη Αθανασούλη, Διευθυντή του 9ου Δημ. Σχ. Ν.Ιωνίας, και την υπεύθυνη γραμματειακής και διαχειριστικής υποστήριξης του προγράμματος, κα. Μαρία Αθανασιάδου.

Τέλος, ευχαριστεί τους Κυπρίους «εταίρους» και ειδικότερα τον Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης Λεμεσού κ. Ονησίφορο Ιωάννου, τους επιθεωρητές κ. κ. Δημητρίου Δημήτρη και Παπαδόπουλο Χρήστο, την διευθύνουσα του Δ.Σ. Τριμίκλινης κ. Κυριακή Στυλιανού, τον δάσκαλο του Δ.Σ. Τριμίκλινης κ. Αντώνη Βρασίδα και την Γραμματέα του Σχολείου και  του Συνδέσμου Γονέων & Κηδεμόνων Κύπρου κ. Κυριακή Πανάου.Στο  σεμινάριο  καλούνται να λάβουν μέρος εκτός των μελών της ΠΕΕΚΠΕ(ειδοποίηση μέσω διαδικτύου , όπως προβλέπεται) &  εκπαιδευτικοί των παιδαγωγικών ομάδων που υλοποιούν τα σχετικά Προγράμματα ..

Επιπλέον, η ΠΕΕΚΠΕ του Νομού καλεί να παρακολουθήσει τις  εκδηλώσεις  και κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης της περιοχής μας, στα πλαίσια ενός ευρύτερου ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία. Απευθύνει δε ειλικρινά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές – γονείς  και σε όποιον άλλο Φορέα συνεργάστηκε και αυτή τη χρονιά στην προσπάθεια της Εφαρμογής  Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , με Στόχο ένα καλύτερο αύριο για τον Πλανήτη μας .
.
Το συντονισμό των Εκδηλώσεων έχει :ο Πρόεδρος του Νομού κ. Καραγιάννης Αθανάσιος και τα μέλη του Δ.Σ. Καραδήμας Κωνσταντίνος και Αθανασούλης Ιωάννης ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΤΗΛ. : 6947726065 .


ΣΗΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ , Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ!.

...ΑΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ...

ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ "ΔΙΑΚΟΠΕΣ" ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΑ , ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΙΣ "ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ" ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ Η "ΕΠΑΦΗ" ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΝΟΙΩΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥΣ ΞΕΧΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΙ ΜΕΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ...
-ΤΕΛΕΙΩΣΕ Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΥΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ "ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ" ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ).
-ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ , ΠΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ , ΘΕΩΡΗΣΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΝ !
-ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΛΩΝ.

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

   Την τελευταία εβδομάδα λειτουργίας του σχολείου , για το τρέχον σχολικό έτος , το ΚΠΕ Μακρινίτσας & το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δ.Βόλου , συνεργάστηκαν μαζί μας στο σχεδιασμό και διοργάνωση 2ήμερης δράσηςμε θέμα "βιωματική προσέγγιση σε θέματα διαπροσωπικής επικοινωνίας".
   Στόχος αυτής είναι η εκπαίδευση των κρατουμένων , που φοιτούν στο σχολείο , στην ομαλή διαχείριση  των διαπροσωπικών τους σχέσεων  .
Ακόμη ένα πρόγραμμα για φέτος με καλά αποτελέσματα και ευχάριστο για τους μαθητές μας.