Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Teachers4Europe 2016

Βόλος 6/2/2016 , Ημερίδα Τ4Ε, "Παρόν και Μέλλον του Προγράμματος", 2η Ζώσης Συνεργασία,Πορεία εργασιών, Ενεργοποίηση παλιών Τ4Ε, Αξιοποίηση δυνατοτήτων προγράμματος- περιοδικό,κιτ-Προτάσεις,ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...