Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Προγραμματισμός έργου – δραστηριότητες σχολικού έτους 2012-2013

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ , ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ .
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.1.      Σε συνεργασία με το ΑΠΘ και ΠΘ , για πρώτη φορά στο σχολείο θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα της «δράσης 6 / Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης »  με ορισμό Ψυχολόγου – 2 ημέρες την εβδομάδα.
2.      Προτάθηκε η συμμετοχή του σχολείου στα προγράμματα  των ACTIONAID , Ε.Ε.Σ. & UNESCO , για το τρέχον σχολικό έτος.
3.      Συμμετέχουμε , για δεύτερη χρονιά ,   στο πρόγραμμα της Ε.Ε. TEACHERS FOR EUROPE.
4.       Προγραμματίστηκαν και θα  υποβληθούν στο γρ. Καινοτόμων Δράσεων της Δ/νσης Π.Ε. του Νομού Προγράμματα  Περιβαλλοντικής Εκπ/σης  (προστασία  περιβάλλοντος – κλιματικές αλλαγές ) , Αγωγής Υγείας ( ατομική υγιεινή και καθαριότητα) & Πολιτιστικών Θεμάτων ( φιλαναγνωσία).
5.      Ζητήθηκα και έλαβε θετική εισήγηση από τη σχ. Σύμβουλο της περιφερείας μας , η ίδρυση ενισχυτικού – φροντιστηριακού τμήματος ΖΕΠ.
6.      Σε συνεργασία με το ΠΑΚΕ Θεσσαλίας & ΟΕΠΕΚ (έργο : επιμόρφωση Β’ επιπέδου) θα αναπτυχθούν Διδακτικές Δραστηριότητες με εκπ/κά λογισμικά.
7.      Σε συνεργασία με το ΑΠΘ και ΠΘ , πρόγραμμα «εκπαίδευση αλλοδαπών και παλινοστούντων μαθητών (& συνέχεια της Δράσης 2…).
8.      Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα η Άνοιξη της Ευρώπης (spring day in Europe) .
9.      Συνέχεια της συνεργασίας με το Π.Θ. τμ. Παιδαγωγικό , για πρακτική άσκηση φοιτητών.
10.  Τέλος θα συνεχιστούν τα προγράμματα που υλοποιούνταν την προηγούμενη χρονιά και εξετάζεται η περίπτωση συμμετοχής και στο πρόγραμμα Regio Chomenius(περιφερειακές συμπράξεις εκπαιδευτικών).Επίσης δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον «εξοπλισμό» του σχολείου μας με κατάλληλο εκπ΄κό υλικό .
11. Συμμετοχή και ένταξη στα προγάμματα των ΚΠΕ Δραπετσώνας και Μαρώνειας. 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΚΕΣΤΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ !