Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ .
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ :
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παρασκευόπουλος Στέφανος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η δράση υλοποιήθηκε αρχικά με Επιστημονικώς Υπεύθυνη την κα Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στοχεύει 1) στη διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την αποτελεσματική προσαρμογή και ένταξη των παλιννοστούντων και μεταναστών μαθητών στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο, 2) στην πρόληψη ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μετανάστες στο σχολικό πλαίσιο καθώς και στον περιορισμό φαινομένων σχολικής διαρροής και αποτυχίας, 3) στη βελτίωση της δυναμικής της τάξης και του σχολείου συνολικά μέσα από την άρση στερεοτύπων, 4) στην επίλυση των συγκρούσεων που πιθανόν να δημιουργηθούν με την κινητοποίηση όλων των παραγόντων –ατομικών, οικογενειακών και κοινωνικών που προωθούν τη θετική συνύπαρξη και αλληλοαποδοχή, 5) στην αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών (εκφοβισμό, επιθετικότητα και προβλήματα προσαρμογής), 6) στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα με τη δυνατότητα διεπαγγελματικής συνεργασίας με ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, στο βαθμό που τα προβλήματα υπερβαίνουν το πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, 7) στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών, σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, 8) στον εντοπισμό και την παροχή επιπλέον υποστήριξης στην ένταξη μαθητών που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, 9) στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη σταθερή συνεργασία ψυχολόγων και σχολείου, μέσα από την ενεργητική αξιοποίηση φορέων, όπως οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων και 10) στην ενδυνάμωση και την ενεργοποίηση των ίδιων των μαθητών και των οικογενειών τους για την αντιμετώπιση της διαδικασίας προσαρμογής τους.
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου