Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα» Βόλος, 8, 9, 10 Μαϊου 2015

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής μας με θέμα: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα» 
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ
 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 8/5/2015 ΒΟΛΟΣ
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
 ΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Στόχοι του Συνεδρίου είναι:
·         η ανάδειξη Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία της χώρας
·         η προβολή του έργου και των δράσεων των ΚΠΕ
·         η παρουσίαση της έρευνας σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τηνΕκπαίδευση για την Αειφορία που γίνεται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
·         η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας των Σχολικών Δικτύων ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης που λειτουργούν στη χώρα
·         Η παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τηνΕκπαίδευση για την Αειφορία
·         η παρουσίαση δράσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την ΠεριβαλλοντικήΕκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία που υλοποιούνται από κυβερνητικούςκαι μη κυβερνητικούς φορείς
·         η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της δεκαετίας 2005-2014 για την Εκπαίδευση για τηνΑειφορία
·         οι προοπτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των διακηρύξεων τηςUNESCO μετά το Παγκόσμιο Συνέδριο της Nagoya
·         η ανάδειξη της συμβολής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία για το ξεπέρασμα της κρίσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου